Tancament exterior de fusta i vidre

Tot i que els tancaments exteriors poden resultar costosos i complicats, la veritat és que ens aportaran nombrosos avantatges. La part bona d’aquests tipus d’instal·lacions és que ens permetran aprofitar zones exteriors de l’habitatge en el nostre dia a dia.

Aquest projecte de tancament exterior és per a una casa de turisme rural, que es dedica principalment a la celebració de diferents esdeveniments. Per tant, un tancament exterior de fusta i vidre, desmuntable en funció de l’època de l’any, permet crear espais adaptables segons les necessitats. A l’hivern, creant un espai tancat i confortable sense perdre les vistes exteriors, i a l’estiu, un espai obert per gaudir del jardí.